Hieronder vindt u een beschrijving van mijn werk voor Basisschool Dierdonk.
Basisschool Dierdonk, Helmond

Naar aanleiding van een tevredenheidsonderzoek onder de ouders, leraren en leerlingen, adviseer ik de directie van Basisschool Dierdonk over communicatie met deze doelgroepen. Ik maak deel uit van de werkgroep Kwaliteitsverbetering en heb onder andere een ouderpanel opgezet. Verder schrijf ik regelmatig teksten voor de nieuwsbrief en heb ik een plan gemaakt voor het herzien van de website.